ENGLISH

Konzularni odjel Ambasade Bosne i Hercegovine u Londonu obuhvata konzularno područje Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske i nerezidentno pokriva područje Republike Irske, i njegovo osoblje nastoji da konzularne poslove obavi u skladu sa zakonom i profesionalno.


KAKVU POMOĆ AMBASADA – KONZULAT MOŽE PRUŽITI

  • U slučaju gubitka ili krađe dokumenata: po predočavanju prijave policiji o gubitku ili krađi putne isprave ili lične iskaznice, konzulat vam može: 1. izdati putni list za povratak u Bosnu i Hercegovinu, ili 2. ako su ispunjeni zakonom propisani uvjeti, može vam izdati novi pasoš.
  • U slučaju hapšenja ili zatvaranja: možete zahtijevati da se o tome izvijesti Ambasada BiH. Konzularni službenik može izvijestiti lokalne organe da se nalazite pod konzularnom zaštitom BiH i zatražiti da se upozna s motivom vašeg hapšenja, te zatražiti odgovarajuću dozvolu da vas posjeti. Isto tako će provjeriti uvjete pod kojima ste uhpšeni i jesu li pri tome poštovani lokalni zakoni. Konzularni službenik može, na vaš zahtjev, pribaviti listu advokata koji vas mogu braniti (vi snosite troškove advokata).
  • U slučaju bolesti: ukoliko zatražite pomoć, konzularni službenik vam može pomoći u pronalaženju odgovarajuće zdravstvene ustanove (troškovi liječenja na vaš teret).
  • U slučaju ozbiljne nesreće: konzularni službenik će, putem nadležnog organa, izvijestiti vašu obitelj. Ukoliko obitelj zatraži, s njom će razmotriti nastavak hospitalizacije (troškovi na vaš teret). U slučaju smrti: konzularni službenik će izvijestiti obitelj. Ukoliko obitelj to traži, upoznat će je s pravnim formalnostima vezanim za prebacivanje u zemlju ili pokop posmrtnih ostataka (troškovi na teret obitelji ili osiguranja umrlog). U slučaju različitih problema sa lokalnim organima vlasti: konzularni službenik vas može savjetovati i pribaviti vam korisne adrese (advokata, prevodioca, itd.).

KAKVU POMOĆ AMBASADA – KONZULAT NE MOŽE PRUŽITI

  • Ne može vas vratiti u zemlju o trošku države.
  • Ne može platiti kazne, hotelske račune, bolničke troškove, niti bilo koje druge vaše troškove.
  • Ne može intervenirati u sudskom postupku da bi se postiglo vaše oslobađanje, ako ste počinili kazneno djelo na teritoriji te zemlje.
  • Ambasada ne zamjenjuje putničke agencije, bankarske institucije ili osiguravajuća društva.
  • Ne može vam pružiti konzularnu zaštitu ako posjedujete državljanstvo i države u kojoj se nalazite.