ENGLISH

Prijaviti gubitak ili krađu BiH putne isprave nadležnoj policijskoj stanici, koja će izdati potvrdu o izvršenoj prijavi sa navođenjem sljedećih podataka: osobni podaci podnositelja prijave, predmet prijave i podaci o nestaloj putnoj ispravi. Predočiti dokaz o uništenoj putnoj ispravi. Osobno popuniti i potpisati obrazac prijave nestanka putne isprave. Dostaviti kopiju putne isprave ili dati podatke o izgubljenoj putnoj ispravi. Važeći osobni identifikacijski dokument BiH. Dokaz o izvršenoj uplati konzularne takse na račun Ambasade BiH u Londonu, ne prihvata se plaćanje u gotovini. Preporučljivo je prije putovanja u inozemstvo napraviti fotokopiju putne isprave BiH koju treba držati odvojeno od originalnog dokumenta. Nosilac putne isprave dužan je gubitak, uništenje ili krađu putne isprave, kao i pronalaženje iste, bez odlaganja prijaviti nadležnom policijskom organu u BiH ili diplomatsko-konzularnom predstavništvu BiH u inozemstvu.