ENGLISH

Diplomatsko-konzularna predstavništva BiH izdaju putne isprave državljanima Bosne i Hercegovine koji borave u inozemstvu 3 mjeseca ili duže, pod uslovima i na način propisan Zakonom o putnim ispravama BiH (Službeni glasnik BiH, broj 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04) Osobno prisustvo podnosioca zahtjeva je obavezno zbog akvizicije biometrijskih podataka: digitalna fotografija, potpis i otisci prstiju, koju vrši službena osoba u Ambasadi.

Potrebna dokumentacija:

  • Pasoš BiH koji se mijenja
  • Važeća boravišna dozvola u zemlji boravka
  • Važeća osobna karta BiH (na uvid)
  • Dokaz o izvršenoj uplati konzularne takse na ime Ambasade BiH u Londonu, ne prihvata se plaćanje u gotovini.

S obzirom da je osoba dužna prilikom podnošenja zahtjeva za pasoš dati precizne podatke o mjestu upisa u knjizi rođenih i državljana BiH, poželjno je da se dostavi na uvid rodni list i uvjerenje o državljanstvu BiH, kako bi se izbjegli troškovi ponovnog podnošenja zahtjeva izazvani pogrešnim upisom. Osoba koja nema važeću osobnu kartu BiH treba prethodno izvršiti evidentiranje JMB u centralnoj bazi podataka (vidjeti Evidentiranje JMB).

 

PASOŠ ZA DIJETE
Obavezno je prisustvo djeteta radi akvizicije biometrijskih podataka Zahtjev podnose oba roditelja ili jedan roditelj uz ovjerenu saglasnost drugog ili uz odluku nadležnog BiH organa o starateljstvu ili ukoliko je drugi roditelj umro ili se vodi kao nestalo lice. Prije podnošenja zahtjeva potrebno je evidentirati JMB djeteta, oba roditelja moraju imati evidentiran JMB u centralnoj bazi podataka. Priložiti putnu ispravu koja se mijenja, a za djecu za koju se prvi put podnosi zahtjev za izdavanje pasoša rodni list i uvjerenje o državljanstvu BiH, ne starije od 6 mjeseci,