ENGLISH

1. Prisustvo oba roditelja je neophodno.

2. Čitko popunjen štampanim slovima i potpisan obrazac zahtjeva za određivanje JMB (Zahtjev JMB-3).

3. Original Izvod iz matične knjige rođenih iz BiH, ne stariji od 6 mjeseci.

4. Original Uvjerenje o državljanstvu BiH, ne stariji od 6 mjeseci.

5. Važeće BiH putne isprave oba roditelja podnositelja zahtjeva.

6. Dokaz o izvršenoj uplati konzularne takse na račun Ambasade BiH u Londonu, ne prihvata se plaćanje u gotovini.