ENGLISH

1. Priložiti originalan dokument - Ovjeravaju se samo kopije dokumenata koja su izdali nadležni BiH organi ili službe.
2. Važeći BiH identifikacijski dokumenat podnositelja zahtjeva (putna isprava ili osobna karta). 
3. Dokaz o izvršenoj uplati konzularne takse na račun Ambasade BiH u Londonu, ne prihvata se plaćanje u gotovini.

OVJERA PUNOMOĆI, IZJAVE, NASLJEDNIČKE IZJAVE
1. Osobno prisustvo podnositelja zahtjeva je obavezno. 
2. Čitko popunjen štampanim slovima i potpisan obrazac punomoći/izjave/nasljedničke izjave 
3. Važeći BiH identifikacijski dokumenat podnositelja zahtjeva (putna isprava ili osobna karta) 
4. Podaci o opunomoćeniku: JMB, broj osobne karte, datum i mjesto rođenja, prebivalište) 
5. Dokaz o izvršenoj uplati konzularne takse na račun Ambasade BiH u Londonu, ne prihvaća se plaćanje u gotovini.