ENGLISH

1. Važeća BiH putna isprava sa važećom boravišnom vizom.

2. Izvod iz matične knjige rođenih iz BiH (rodni list), ne stariji od 6 mjeseci.

3. Uvjerenje o državljanstvu BiH, ne starije od 6 mjeseci.

4. Uvjerenje o slobodnom bračnom stanju, ne starije od 6 mjeseci.

5. Važeće BiH putne isprave svjedoka.

6. Ako je raniji brak razveden u BiH ili u inozemstvu, potrebno je da rodni list sadrži napomenu o razvodu braka.

7. Sklapanje braka maloljetnim osobama je dozvoljeno u slučaju kad se radi o starijem maloljetniku (16 godina), dokumentovano rješenjem nadležnog suda BiH kojim se dozvoljava sklapanje braka.

8. Dokaz o izvršenoj uplati konzularne takse na račun Ambasade BiH u Londonu, ne prihvata se plaćanje u gotovini.