ENGLISH

Najviši zakonodavni organ u BiH je Parlamentarna skupština BiH sastavljena od Predstavničkog/ Zastupničkog doma i Doma naroda.
Predstavnički/Zastupnički dom sačinjavaju 42 člana, od kojih se dvije trećine bira sa teritorije Federacije Bosne i Hercegovine a jedna trećina sa teritorije Republike Srpske.
Dom naroda se sastoji od 15 delegata, dvije trećine iz Federacije Bosne i Hercegovine (pet Hrvata i pet Bošnjaka) i jedna trećina iz Republike Srpske (pet Srba).