ENGLISH

Najpoznatiji prirodni resurs Bosne i Hercegovine je drvo. 53% zemlje je prekriveno šumom koja se koristi za preradu drveta i proizvodnju namještaja.

Šume i šumsko zemljište u Bosni i Hercegovini se prostiru na površini od 2.709.800 hektara.

Obzirom na njenu samoobnovu, prirodna struktura, sastav i prirodno podmlađivanje šuma predstavljaju osnovu za izradu strategije razvoja ovog sektora u budućnosti.

Zahvaljujući geografskom položaju Bosne i Hercegovine i utjecaju mediteranske, submediteranske, subkontinentalne i planinske klime, među šumama Posavine se pojavljuje značajan broj šumskih zajednica sa preko 100 vrsta drveta.

Osim drveta kao sirovine, bh. sektor šumarstva posjeduje značajne mogućnosti za proizvodnju:

  • Bioenergije na temelju šumskih ostataka, piljevine i ivera
  • Nedrvnih/sekundarnih šumskih proizvoda: koštičavo voće, bobičasti plodovi, kora drveta, korijen, šišarke, trava, cvijeće, ljekovito i aromatsko bilje, gljive
  • Endemične biljne i životinjske vrste
  • Briketa, paleta i drugo

Globalni ekonomski trendovi tokom 2009. godine snažno su utjecali na stogodišnju snažno razvijenu bh. drvnu industriju.

Struktura i vrste proizvoda drvne industrije vrlo su raznoliki tako da je skoro svaki proizvod koji se proizvodi u svijetu, moguće proizvesti i u BiH.

Bh. drvna industrija je fokusirana na veći stepen obrade proizvoda i veći izvoz gotovih proizvoda od drveta.