ENGLISH

Temeljne porezne kategorije:
  - Porez na dodanu vrijednost
  - Porez na dobit
  - Porez na dohodak
  - Porez na imovinu
  - Doprinosi za socijalno osiguranje koje plaća poslodavac i zaposlenik,
  - Trošarine, su posebna vrsta poreza koji se plaća na neke od  proizvoda poput naftnih derivata, duhanskih proizvoda, bezalkoholnih pića, alkoholnih pića, piva, vina i kave.

KATEGORIJE POREZNIH STOPA
Porezu na dodanu vrijednost 17% (FBiH, RS, BD)
Porezu na dobit 10% (FBiH, RS, BD)
Porezu na dohodak 10% (FBiH, RS, BD)

Porez na dodanu vrijednost (PDV)
Jedinstvena stopa PDV-a 17%. Uprava za neizravno oporezivanje je zadužena za prikupljanje poreza na dodanu vrijednost i koordinaciju pitanja fiskalne politike u cjelini. Ovo tijelo je također odgovorno za prikupljanje carina i trošarine na cijelom teritoriju BiH. Porez na dodanu vrijednost je sveobuhvatan porez na potrošnju, a procjenjuje se na temelju dodane vrijednosti na robu i usluge. To je izravni porez koji se primjenjuje na sve poslovne aktivnosti uključujući proizvodnju i distribuciju roba i pružanje usluga. PDV je potrošački porez jer ukupan iznos PDV-a ne plaća tvrtka, već krajnji potrošač. Ocjenjuje se kao postotak cijene proizvoda ili usluga. Iznos poreza je vidljiv u svim fazama, od proizvodnje do distribucije. Prilikom plaćanja porezne obveze, obveznik će smanjiti porez na dodanu vrijednost od iznosa poreza koji je već platio drugim poreznim obveznicima prilikom kupovine. To osigurava neutralnost poreza bez obzira na broj uključenih transakcija.

Stopa poreza na dobit u BiH
    Federacija BiH - 10%
    Republika Srpska - 10%
    Brko Distrikta - 10%

Dobit prenesena iz inozemstva ne oporezuje se u BiH.
Dobit prenesena iz inozemstva ne oporezuje se  ako  prethodno podliježe oporezivanju u inozemstvu.

Način obračuna poreza na dobitDobit se bračunava u skladu s važećim zakonima, oduzimanjem  troškova od prihoda. Porezna osnovica uključuje profit, prihode i kapitalnu dobit, u skladu s računovodstvenim propisima. Izdaci moraju biti u skladu s računovodstvenim standardima.

Stope poreza na dohodak:
U FBiH - Porez na dohodak je 10% od neto plaće (u skladu s bruto modelom).
U RS-u - Porez na dohodak je 10% od neto plaće (u skladu s bruto modelom).

Stranci i porezi u BiH
Svi stranci s prebivalištem u Federaciji BiH i Republici Srpskoj plaćaju porez na prihode ostvarene u kalendarskoj godini na teritoriji  BiH. Jednako tako, svi stranci koji ne prebivaju u BiH, ali koji ostvaruju prihode u Federaciji BiH i Republici Srpskoj smatraju se poreznim obveznicima.

U Brčko Distriktu, stranci se tretiraju kao porezni obveznici, ako borave na teritoriji Brčko Distrikta u neprekinutom razdoblju od 183 dana najmanje. 

Za više informacija kliknite ovdje