ENGLISH

Ustavni sud BiH

Uopšteno govoreći, nadležnosti Ustavnog suda su definisane u čl. VI/3 i čl. IV/3 Ustava. U okviru osnovnog zadatka - podržavanja Ustava Bosne i Hercegovine, po ovim ustavnim odredbama radi se o pet vidova nadležnosti, što u krajnjem znači i diferencirane postupke, kao i specifikovane odluke zavisno od vrste nadležnosti i prirode sporova.

U osnovi diferenciranje ovih nadležnosti se zasniva na činjenici u kojoj mjeri Ustavni sud pored klasičnog zadatka koji se odnosi na zaštitu ustavnosti, ostvaruje u pojedinim vrstama sporova i neposredniju vezu sa sudskom odnosno zakonodavnom vlašću.