ENGLISH

Амбасадор

Амбасадор је највиши представник Босне и Херцеговине у Влади Уједињеног краљевства. Блиски контакти с члановима британске владе, контакти са британским пословним и културним животом, кључни су послови за Амбасадора како би одржао и побољшао билатералне односе између БиХ и Великој Британији. Од августа 2018.године Валентина Маринчић је осми Велепосланик Босне и Херцеговине у Уједињеном краљевству.