ENGLISH

Diplomatsko-konzularna predstavništva će radi povratka u zemlju izdati putni list državljaninu BiH koji boravi u inozemstvu bez pasoša. Putni list se izdaje s rokom važenja potrebnim za povratak u BiH, ali ne dužim od 30 dana. Potrebna dokumentacija:

1. Potvrda o prijavi gubitka ili krađe pasoša koju izdaje nadležni policijski organ.
2. Čitko popuniti štampanim slovima i potpisati obrazac prijave gubitka ili nestanka putne isprave.
3. Čitko popuniti štampanim slovima i potpisati obrazac Zahtjeva za izdavanje putnog lista.
4. Dokaz o državljanstvu i identitetu (sa slikom), kopija BiH pasoša ili važeća osobna karta BiH.
5. Original rodni list iz BiH i uvjerenje o državljanstvu BiH, ne stariji od 6 mjeseci.
6. Dvije fotografije veličine 3,5 x 4,5 cm, ne iz automata.
7. Dokaz o izvršenoj uplati konzularne takse na račun Ambasade BiH u Londonu, ne prihvata se plaćanje u gotovini.

Ukoliko državljanin BiH nije u mogućnosti pribaviti dokaz o identitetu i državljanstvu, DKP će najkraćim putem zatražiti odgovarajuće provjere, pa je za ovu procedure potrebno razumijevanje. Putni list se izdaje svakoj osobi pojedinačno, bez obzira da li se radilo o članovima iste obitelji ili ne.

Zahtjev za izdavanje putnog lista za maloljetne osobe podnose njihovi roditelji, odnosno staratelji, uz predočenje svojih pasoša, odnosno staratelji dostavljaju dokument o starateljstvu koji izdaje nadležni BiH organ i rodni list iz BiH (radi utvrđivanja identiteta roditelja). Ovlaštena osoba može tražiti i predočenje drugih dokumenata.