ENGLISH

Državljani Bosne i Hercegovine su obavezni da evidentiraju svoj JMB u jedinstvenu bazu podataka. Do sada su evidentirani jedinstveni matični brojevi samo onih državljana Bosne i Hercegovine koji posjeduju osobne karte ili vozačke dozvole izdate u BiH poslije 2003. godine, po projektu CIPS. Pozivamo sve građane BiH koji nemaju evidentiran JMB u jedinstvenoj bazi podataka da to urade osobno, prilikom odlaska u BiH ili posredstvom Ambasade BiH u Londonu, dostavljanjem originalnih dokumenata:

  • izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci)
  • uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci)
  • popunjen obrazac JMB-7 – za evidentiranje postojećih JMB

Napomena: Kod podnošenja zahtjeva za evidentiranje JMB za maloljetnu osobu, oba roditelja moraju imati evidentiran JMB u centralnoj evidenciji.