ENGLISH

1. Čitko popunjen štampanim slovima i potpisan Zahtjev za naknadni upis u MKR BiH.

2. Original rodni list podnositelja zahtjeva, koji je izdao nadležni organ, preveden na jedan od službenih jezika naroda BiH, ovjeren pečatom ovlaštenog prevodioca i nadovjeren od strane nadležnog organa zemlje domaćina, ne stariji od 6 mjeseci.

3. Original rodni listovi i uvjerenja o BiH državljanstvu roditelja, ne stariji od 6 mjeseci.

4. Važeći identifikacijski dokument podnositelja zahtjeva (pasoš ili osobna karta).

5. Dokaz o izvršenoj uplati konzularne takse na račun Ambasade BiH u Londonu, ne prihvata se plaćanje u gotovini