ENGLISH

1. Čitko popunjen štampanim slovima i potpisan (oba supružnika) obrazac Zahtjev za prijavu braka.

2. Original Izvod iz matične knjige vjenčanih (vjenčani list), koji je izdao nadležni organ, preveden na jedan od službenih jezika naroda BiH, ovjeren pečatom ovlaštenog prevodioca i nadovjeren od strane nadležnog organa zemlje domaćina, ne stariji od 6 mjeseci.

3. Važeće BiH putne isprave oba supružnika.

4. Dokaz o izvršenoj uplati konzularne takse na račun Ambasade BiH u Londonu, ne prihvata se plaćanje u gotovini.