ENGLISH

Prijavu rođenja djeteta ili djece rođene u inozemstvu i njihov upis u matičnu knjigu rođenih u BiH roditelji su dužni obaviti, bez obzira da li se za njih podnosi zahtjev za izdavanje putne isprave ili ne.

1. Prisustvo oba roditelja je neophodno.

2. Čitko popunjen štampanim slovima i potpisan (oba roditelja) obrazac Zahtjev za prijavu rođenja djeteta.

3. Original rodni list, koji je izdao nadležni organ, preveden na jedan od službenih jezika naroda BiH, ovjeren pečatom ovlaštenog prevodioca i nadovjeren od strane nadležnog organa zemlje domaćina, ne stariji od 6 mjeseci.

4. Važeće BiH putne isprave oba roditelja podnositelja zahtjeva. 5. Dokaz o izvršenoj uplati konzularne takse na račun Ambasade BiH u Londonu, ne prihvata se plaćanje u gotovini – Cjenovnik konzularnih usluga.