ENGLISH

Zahtjev za izdavanje sprovodnice radi prenosa posmrtnih ostataka (tijela ili urne) državljanina BiH podnosi rodbina ili predstavnik pogrebnog preduzeća na zato odgovarajućem obrascu, zavisno od područja sahrane (Federacija BiH, Republika Srpska, Brčko Distrikt BiH), uz prilaganje potrebne dokumentacije:

1. Važeća BiH putna isprava ili osobna karta umrle osobe.
2. Ukoliko umrla osoba nije bila u posjedu BiH putne isprave, potrebno je kao dokaz o BiH državljanstvu priložiti original uvjerenje o državljanstvu.
3. Original smrtni list koji izdaje nadležan organ.
4. Potvrda od ljekara da smrt nije prouzrokovana zaraznom bolešću.
5. Uvjerenje o balzamovanju ili potvrda o kremiranju
6. Dozvola za prenos tijela (urne) izvan zemlje boravka.
7. Uvjerenje o sadržaju kovčega (urne)
8. Potvrda o obezbijeđenom grobnom mjestu u BiH.
9. Podaci o vozilu, vozaču i mjestu prelaska granice u BiH.
10. Dokaz o izvršenoj uplati konzularne takse na račun Ambasade BiH u Londonu, ne prihvata se plaćanje u gotovini.

Sprovodnica se izdaje nakon dobivene saglasnosti nadležnog organa BiH u slučajevima:
1. Sahrana posmrtnih ostataka na teritoriji Federacije BiH.
2. Prenos posmrtnih ostataka osobe koja je bila sahranjena (ekshumacija).
3. Uzrok smrti zarazna bolest, za šta je potrebno obavezno priložiti odgovarajući dokument ljekara sa dijagnozom uzroka smrti na latinskom jeziku.
4. Sahrana osobe koja nije državljanin BiH. Preporučujemo u slučajevima kad je neophodno tražiti saglasnost za izdavanje sprovodnice, prethodno kontaktirati ovlaštenu osobu u DKP, uz blagovremeno podnošenje zahtjeva.