О нама

АМБАСАДА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЛОНДОН

5 - 7 Lexham Gardens
London W8 5JJ
United Kingdom
embassy@bhembassy.co.uk

Кабинет амбасадора +44 (0)20 7373 0867
Конзуларно одјељење +44 (0)20 7373 0915

Факс +44 (0)20 7373 0871

http://www.bhembassy.co.uk
Радно вриjеме Амбасаде понедјељак-петак 09:00 - 17:00
Радно вриjеме Конзуларног одјељења понедјељак-петак 10:00 - 13:00амбасадор Босне и Херцеговине
Њ.Е. мр.сц. Бранко Т. Нешковић
ОСТАЛИ ЧЛАНОВИ МИСИЈЕ: Светозар Милетић, министар савјетник
Tел. +44 (0) 20 7370 4676
e-mail: svetozar.miletic@mfa.gov.ba
Љубица Перић, савјетник
Teл. +44 (0) 20 7370 4586
e-mail: ljubica.peric@mfa.gov.ba
Самра Коричић Мујкић, II секретар
Teл. +44 (0) 20 7244 6273
e-mail: samra.koricic@mvp.gov.ba
Гордана Којић, Конзуларни радник I
Teл. +44 (0) 20 7373 0915
e-mail: gordana.kojic@mfa.gov.ba
Датум успостављања дипломатских односа: 13.4.1992. годоине